Зразок заповнення прибуткового касового ордеру

Прибуткові та видаткові касові ордери: порядок оформлення, правила заповнення та зразок

Зразок заповнення прибуткового касового ордеру

Прибуткові та видаткові касові ордери виступають в якості первинних документів. Вони підтверджують фінансові операції, пов'язані з видачею і прийомом коштів. Оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів проводиться за певними правилами. Розглянемо основні приписи.

Видатковий і прибутковий касовий ордер: бланк

При отриманні готівки операціоніст вносить відповідні відомості в форму КО-1, а при видачі – КО-2.

Заповнення прибуткових і видаткових касових ордерів здійснюється так, щоб фахівці, що перевіряють документи, змогли чітко зрозуміти їх зміст. В паперу вносяться всі обов'язкові реквізити.

В прибуткові та видаткові касові ордери вписується підставу, за якими вони складаються. У них також наводиться перелік доданих (супровідних) документів.

нюанси

Прибуткові та видаткові касові ордери підписуються відповідальним співробітникомодразу після скоєння відповідної операції. Документи, додані до них, повинні бути погашені штампом або відміткою “Оплачено”.

При цьому в обов'язковому порядку проставляється дата щоб уникнути повторного використання паперів.

Згідно з діючими правилами в прибуткові та видаткові касові ордери не допускається вносити ніяких виправлень, навіть якщо вони обумовлені.

Форма КО-1

Заповнювати прибутковий ордер потрібно в одномуекземплярі. Форма складається з 2 розділів. Перший – безпосередньо прибутковий ордер, а другий – відривний листок – квитанція. Остання видається особі, яка внесла кошти. У рядку “Підстава” вказується зміст виконаної операції. Наприклад, це може бути “оплата рахунку № 321 від 1.02.

2017 р”. В поле “У тому числі” наводиться величина ПДВ. Сума вказується цифрами. Якщо податок не передбачений, то слід написати “Без ПДВ”. В поле “Додаток” перераховуються документи, якими супроводжується ордер. Кореспондуючий рахунок ставиться в залежності від джерела коштів.

Код підрозділу вказують операціоністи відокремлених структурних відділень підприємства. Осередок “Дебет” повинна містити рахунок каси відповідно до плану. Нумерація документів наскрізна, встановлюється на один рік. У формі не повинно бути присутнім номерів, записаних не по порядку, або задвоєння кодів.

Обов'язковим реквізитом вважається ОКПО. Відомості зазначаються відповідно до довідки, виданої органом державної статистики. Назва організації вказується в тому ж вигляді, в якому воно присутнє в установчій документації. Якщо на підприємстві затверджені коди аналітики, в ордері необхідно їх вказати.

На документі присутній осередок “цільове призначення”. Вона заповнюється тільки некомерційними підприємствами з відповідним фінансуванням.

особливості запевнення

Прибутковий ордер візується в бухгалтерії. Якщо уповноважені на візування документа фахівці відсутні, то це робить керівник підприємства.

Директор організації своїм розпорядженням може покласти обов'язок щодо підписання ордерів на іншого співробітника. При цьому його кандидатуру керівник повинен узгодити з головним бухгалтером.

Якщо директор підприємства самостійно проводить фінансові операції, то прибуткові, видаткові касові ордери, касова книга складаються і підписуються ним же.

проставлення печатки

Відбиток повинен розташовуватися на частині форми звідміткою “М. П.” і захоплювати квитанцію. Законодавство не передбачає спеціальних правил з проставлення печатки. На практиці прийнято розташовувати 60% від нього на основній частині, а 40% – на квитанції.

Деякі рекомендації наводяться в постанові Держкомстату № 88 від 18.08.1998 р Законодавство також не встановлює конкретний перелік реквізитів, які повинні розміщуватися на друку операціоніста.

Доцільно включати в штамп відомості, які раніше вважалися обов'язковими:

  1. Найменування підприємства (повне і російською мовою), організаційно-правової тип.
  2. Місцезнаходження.
  3. Реєстраційний номер.

Документ на видачу коштів

Видатковий ордер також оформляється в одномуекземплярі. При видачі коштів співробітнику під звіт форму слід складати відповідно до його письмової заяви. Воно може бути у вільній формі. Заява повинна підписуватися керівником підприємства. У ньому вказується:

  1. Сума до видачі.
  2. Термін.
  3. Дата.

зміст документа

В поле “Підстава” вказується виконанаоперація. Наприклад, це може бути “повернення перевитрати по звіту № 123 від 02.03.2017 р”. В поле “Додаток” вказуються первинні та інші документи. При цьому наводяться їхні номери і дати складання. В якості додатків можуть виступати заявки на видачу коштів, рахунки і так далі. Правила оформлення ф.

КО-2 передбачаються в Методичних рекомендаціях, затверджених наказом Мінстату № 88. Не допускається вносити ніякі виправлення в видатковий ордер. Документ також підписується головним бухгалтером, керівником або іншою особою, уповноваженою ним.

Підприємці, які ведуть облік витрат і доходів або фізичних показників, згідно з податковим законодавством, можуть не оформляти видаткові ордери.

дії операціоніста

При видачі коштів за видатковими ордерами касир повинен перевірити:

  1. Наявність обов'язкових підписів і їх відповідність зразкам.
  2. Рівність сум, зазначених прописом та цифрами.
  3. Наявність документів, наведених в формі.
  4. Відповідність П.І.Б. в ордері відомостями, наданими одержувачем.

Після цього операціоніст готує необхіднусуму, передає платіжний документ приймає їх особі. В ордері одержувач повинен вказати кількість рублів (прописом) і копійок (цифрами). Особа також ставить свій підпис і дату. Операціоніст повинен перерахувати приготовані гроші.

При цьому одержувач повинен бачити, як касир це робить. Прийняв кошти суб'єкт також перераховує їх під наглядом операціоніста. Якщо цього зроблено не буде, згодом одержувач не може пред'явити касиру претензії по виданої сумі.

Після цього операціоніст повинен підписати платіжний документ.

важливі моменти

Касир видає кошти виключно тій особі,відомості про який вказані в ордері. Останній пред'являє документ, що підтверджує його особу. Якщо видача здійснюється за дорученням, необхідно перевірити відповідність П.І.Б.

одержувача, наведені в ордері, відомостями про яку подає особі. Документ, що підтверджує повноваження фактичного одержувача, додається до платіжної формі. Якщо за дорученням буде здійснюватися кілька виплат або в різних організаціях, до ордеру прикладається копія.

Оригінал повинен залишитися у операціоніста, яка вчинила останню видачу.

Облік прибуткових, видаткових касових ордерів

На підприємствах, що становлять розглянуті вище документи, повинен забезпечуватися контроль операцій з грошовими коштами. Для цього необхідно вести журнал прибутково-видаткових касових ордерів.

У ньому фіксуються реквізити платіжних формперед їх передачею операционисту. Ордери, оформлені на відомостях на видачу з / п та інших аналогічних сум, вносяться в книгу після надання коштів одержувачам.

Відповідне правило закріплено у Вказівки, затверджених наказом Мінстату № 88.

На практиці часто виникає питання: на який період необхідно відкривати журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів? Варто зазначити, що законодавство не передбачає будь-яких обмежень за термінами.

У зв'язку з цим питання, що стосуються періоду використання журналу, бухгалтер вирішує самостійно. Відкрити книгу можна на рік, місяць, квартал. За ухвалення відповідного рішення слід враховувати число операцій.

Відповідальність за порушення правил

До підприємств, які не виконують приписи щодоведення касових операцій, застосовуються заходи, передбачені законодавством. Відповідальність встановлюється різними нормативними актами. У їх числі – президентський Указ № 840 від 25.07.2003 р У 15-му розділі КпАП передбачається стаття 15.1.

Вона фіксує заходи відповідальності за порушення правил роботи з готівкою і порядку здійснення касових операцій.

У разі перевищення розмірів сум, призначених для розрахунку з контрагентами, неоприбуткування (часткового або повного) коштів, що надійшли, недотримання приписів щодо зберігання вільних грошей понад ліміти передбачається адміністративний штраф: 40-50 МРОТ – для посадових осіб, 400-500 МРОТ – для організацій.

висновок

Оформлення ордерів – завдання дуже відповідальна. Як вище було сказано, в документах не допускаються виправлення, помилки і виправлення.

Операціоніст, відповідальний за їх складання, повинен пам'ятати, що ордер – форма суворої звітності. Тому не слід допускати псування документів.

У разі відсутності будь-якого з обов'язкових реквізитів заповнений ордер буде вважатися недійсним.

Источник: https://uk.ellas-cookies.com/biznes/4200-prihodnye-i-rashodnye-kassovye-ordera-poryadok-oformleniya-pravila-zapolneniya-i-obrazec.html

Уголок юриста
Добавить комментарий